GADARS (logo)
Anònim (Entrar )

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), el client / usuari queda informat i dona el seu consentiment a la incorporació de les seves dades a un fitxer del qual és responsable OCTAVI FORNES PIMENTEL, que ha estat degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat d'informar sobre els productes i serveis sol·licitats, així com l'enviament de comunicacions comercials sobre els mateixos.

L'informem també sobre els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir en el domicili social de OCTAVI FORNES PIMENTEL, situat en CARRER DE LA ROSELLA Nº 5 43830 TORREDEMBARRA (TARRAGONA). L'informem també que les dades personals subministrades no seran cedides ni comunicades, ni tan sols per a la seva conservació, a terceres persones.