GADARS (logo)
Anònim (Entrar )

Informació del servei GADARS®

Camió escombreries

Supervisió de les operacions del servei

GADARS® analitza la informació de manera que es pot supervisar l'operació del servei.

Més informació

Redisseny servei

Millora del servei amb l'anàlisi de les dades

El conjunt d'informes relatius a l'anàlisi del servei, permeten als tècnics responsables redefinir i redissenyar el servei per a fer-ho més eficient i més adaptat a la realitat canviant de cada municipi

Més informació

Xarxa informàtica

Tecnologia sense complicacions

GADARS® és un sistema SaaS (Software as a Service), és a dir, un programa instal·lat a internet i que és accessible des de qualsevol navegador i des de qualsevol lloc del mon.

Més informació

Supervisió de les operacions del servei

GADARS® analitza la informació de manera que es pot supervisar l'operació del servei amb els següents informes:

 1. Quadrant de serveis
 2. Resum anyal de buidatges
 3. Resum anyal de neteges

Quadrant de serveis

Permet verificar les fraccions recollides a cada torn, per vehicles.

Els torns es compten des de les 22:00 hores fins a les 21:59 hores de l'endemà, el dia del torn és l'endemà.

Per exemple, el torn del dia 4 comença el dia 3 a les 22:00 hores i acaba el dia 4 a les 21:59 hores.

Per cada torn es mostren les fraccions recollides o, si no se n'ha recollit cap, el text "CAP".

Mostra informe de quadrants

Resum anyal de buidatges

Aquest informe permet veure si les recollides (buidatges) realitzades són les contractades o no. En negre es mostren les realitzades i entre parèntesi es veu la diferència amb el previst (contractat ponderat). Si la diferència és negativa, és mostra en vermell, sinó, es mostra en negre.

Mostra informe de buidatges

Les dades es presenten ponderades, entre els contenidors contractats i els actius (els que realment hi ha en servei) i amb la proporció de buidatges contractats. Al mateix informe es presenta una altra pàgina amb les variables del resum:

Mostra variables de l'informe de buidatges

Resum anyal de neteges

Aquest informe és semblant al de recollides, però es mostren les neteges realitzades contra les contractades, amb ponderació en funció dels contenidors actius:

Mostra informe de buidatges

Les dades es presenten ponderades, entre els contenidors contractats i els actius (els que realment hi ha en servei) i amb la proporció de neteges contractades. Al mateix informe es presenta una altra pàgina amb les variables del resum:

Mostra variables de l'informe de buidatges

Millora del servei amb l'anàlisi de les dades

El conjunt d'informes relatius a l'anàlisi del servei, permeten als tècnics responsables redefinir i redissenyar el servei per a fer-ho més eficient i més adaptat a la realitat canviant de cada municipi

 1. Resum global de pes per fracció, mensual o anyal
 2. Resum de pes per fracció entre dates, agrupat per barris
 3. Informe d'usos de contenidors d'un any, desglosat per períodes

Resum global de pes per fracció, mensual o anyal

Mostra el total de pes per cada fracció recollida en un mes indicat o en tot un any. Té en compte només els contenidors actius en el moment de demanar l'informe.

Un exemple de resum mensual:

Mostra de resum global de pes per fracció d'un mes

En el cas de voler el resum de tot un any, l'informe seria com el següent:

Mostra de resum global de pes per fracció d'un mes

Resum de pes per fracció entre dates, agrupat per barris

En aquest informe s'obté el pes recollit per any o per mes, agrupat per barris. Tot seguit podeu veure l'informe mensual

Informe de pes per fracció mensual, agrupat per barris

I ara l'informe anyal

Mostra de resum global de pes per fracció d'un mes

Informe d'usos de contenidors d'un any, desglosat per períodes

Aquest és un dels informes més interessants. Analitza les dades de recollides per tal d'establir els contenidors infrautilitzats i els que han estat sobreutilitzats. Amb aquesta informació es pot ajustar la distribució de contenidors i el calendari de recollides per tal d'aprofitar millor els recursos segons els usos que en fa la població

El càlcul es fa amb criteris parametrizables que es defineixen com:

Contenidors infrautilitzats:

En un període determinat, quants contenidors han estat per sota d'un pes determinat en un percentatge de recogides determinat.

Contenidors sobreutilitzats (o saturats)

En un període determinat, quants contenidors han estat per sobre d'un pes determinat en un percentatge de recogides determinat.

Els criteris parametrizables són:

 • Percentatge de recogides
 • Llindar mínim (infrautilitzats)
 • Llindar màxim (saturats)
 • Períodes en l'any

Tot seguit, una mostra de l'informe:

Informe d'usos de contenidors d'un any, desglosat per períodes

A l'última pàgina de l'ínforme, les dades de l'anàlisi:

Full de dades de l'informe d'usos de contenidors d'un any, desglosat per períodes

En aquesta pàgina s'hi indiquen els paràmetres que s'han utilitzat per a l'anàlisi.

Tecnologia sense complicacions

GADARS® és un sistema SaaS (Software as a Service), és a dir, un programa instal·lat a internet i que és accessible des de qualsevol navegador i des de qualsevol lloc del mon.

No requereix d'instal·lació en ordinadors dels clients ni requereix de cap manteniment tècnic per part dels clients. Només un navegador i accés a internet.

GADARS® s'alimenta amb les dades obtingudes del sistema MOBA® MAWIS™, en format Excel®. Les dades de recollides són carregades al sistema i GADARS® les explota per a obtenir els diferents informes i anàlisi.

El programari està desenvolupat amb les tecnologies més modernes per tal de donar una solució eficient i fàcil d'usar.

L'aplicació està en constant evolució sense cap intervenció per part del client. Se ha definit un calendari d'actualització en cicles de dues setmanes.

Només els usuaris autoritzats podran accedir a les funcionalitats de GADARS®. A més, el programari ofereix un seguit de permisos d'usuari especialitzats per tal de distribuir les tasques d'obtenció d'informes, alimentació de dades, manteniment del registre de carrers i contenidors i d'administració d'usuaris.

Els permisos es divideixen en:

PermísCapacitats
Administrador

Administrador d'un compte de servei.

Permet gestionar els usuaris, la configuració, les dades i l'anàlisi.

Equival a:

 • Configurador
 • Analista
 • Gestor
 • Operador de dades
Configurador

Administrador de la configuració del compte.

Pot modificar les dades de configuració contractuals i de límits, pot carregar dades de contenidors o carrers.

Analista Pot obtenir informes d'anàlisi
Gestor Pot obtenir informes de gestió
Operador de dades Pot carregar dades de recollides i neteges